vzacne-mince.sk

Česká národná banka

Budova Českej Národnej Banky
Foto: Jan Loužek

Česká národná banka (ČNB) je centrálna banka Českej republiky. ČNB je ústrednou bankou Českej republiky a orgánom, který má vykonávať dohľad nad finančným trhom v krajine. Banka má postavenie verejnoprávneho subjektu so sídlom v Prahe. Sú jej zverené kompetencie správneho úradu v rozsahu stanovenom zákonom. Hospodári samostatne s odbornou starostlivosťou majetkom, ktorý jej bol zverení štátom. Do jej činnosti je možné zasahovať iba na základe zákona.

Podľa článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, v znení neskorších predpisov, je hlavným cieľom jej činnosti starostlivosť o cenovú stabilitu. Dosiahnutie a udržanie cenovej stability, t.j. vytváranie nízkoinflačného prostredia v ekonomike, je trvalým príspevkom centrálnej banky k vytváraniu podmienok pre udržateľný hospodásky rast. Predpokladom účinnosti menových nástrojov vedúcich k cenovej stabilite je nezávislosť centrálnej banky.

V súlade so svojim hlavným cieľom ČNB určuje menovú politiku, vydáva bankovky a mince, riadi peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie bánk, vykonáva dohľad nad bankovým sektorom, kapitálovým trhom, poisťovníctvom, penzijným pripoistením, inštitúciami elektronických peňazí a devízový dohľad.

Viac informácii www.cnb.cz

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.