vzacne-mince.sk

Dodacie podmienky


1. Objednaný tovar bude doručený poisteným listom alebo poisteným balíkom prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho. Prepravné poplatky sú vyčíslené pri objednávaní tovaru a následne sú samostatne vyčíslené i na faktúre. Zásielka je poistená v plnej výške kúpnej ceny.

2. Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako záručný list.

3. Cena poštovného pri objednávkach do 500 € je 4,20 € s DPH. V prípade objednávok s vyššou hodnotou sa k poštovnému pripočítava aj poistné, ktorého výška závisí od celkovej hodnoty objednávky. O presnej výške poštovného pri objednávkach nad 500 € bude kupujúci informovaný v procese realizácie objednávky pred jej záväzným potvrdením. Maximálna výška poštovného pri objednávkach v hodnote nad 20.000 € je 60 € s DPH.

4. Lehota na doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra je do 3 dní od prevzatia zásielky prepravcom.

5. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

6. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.