vzacne-mince.sk

Rezervácie


Na čo slúži rezervácia?
Pamätné mince, ktoré sa uvádzajú na trh podľa emisných plánov vydaných Národnou bankou Slovenska (NBS) a Českou národnou bankou (ČNB) si u nás môžete v predstihu rezervovať. Rezerváciou budete mať istotu, že tovar získate a nemusíte sledovať termíny emisií jednotlivých mincí. Rezervácia je kvázi záväzná objednávka ešte nevydaných pamätných mincí NBS a ČNB.

Rezervácia mincí za jedny z najnižších cien na trhu v SR aj ČR!
Okrem toho, že nemusíte sledovať termíny si u nás môžete rezervovať mince za ceny, ktoré stanovuje NBS a ČNB pre svojich zmluvných partnerov (najnižšie ceny na trhu), ktoré sú navýšené iba o malú prirážku častokrát s poštovným ZDARMA! Neváhajte a využite túto jedinečnú možnosť. Mince získate za týchto výhodných cenových podmienok:

Slovenské a české strieborné mince

Základná cenaPrirážka k základnej cene
Cena NBS stanovená pre mince nominálu 10 €2 €
Cena NBS stanovená pre mince nominálu 20 €2 €
Cena ČNB stanovená pre mince nominálu 100 Kč1 €
Cena ČNB stanovená pre mince nominálu 200 Kč1,50 €
Cena ČNB stanovená pre mince nominálu 500 Kč6 €
Cena ČNB stanovená pre mince nominálu 10 000 Kč30 €

Slovenské a české zlaté mince

Základná cenaPrirážka k základnej cene
Cena NBS stanovená pre mince nominálu 100 €12 €
Cena ČNB stanovená pre mince nominálu 5000 Kč30 €
Cena ČNB stanovená pre mince nominálu 10 000 Kč50 €

České bimetalové mince

Základná cenaPrirážka k základnej cene
Cena ČNB stanovená pre mince nominálu 2000 Kč15 €

České pamätné bankovky

Základná cenaPrirážka k základnej cene
Cena ČNB stanovená pre bankovky nominálu 100 Kč6 €

České obchodné mince - dukáty

Základná cenaPrirážka k základnej cene
Cena ČNB stanovená pre mince hodnoty 1 dukát6 %
Cena ČNB stanovená pre mince hodnoty 2 dukát5 %
Cena ČNB stanovená pre mince hodnoty 5 dukát4 %
Cena ČNB stanovená pre mince hodnoty 10 dukát2,5 %

BONUSY navyše!

• zlaté mince ČNB a obchodné mince - dukáty, ktoré si u nás rezervujete máte s doručením v rámci Slovenska a v rámci Českej republiky s poštovným ZDARMA!

• zlaté mince NBS, ktoré si u nás rezervujete máte s doručením v rámci Slovenska s poštovným ZDARMA!

Podmienky rezervácie mincí

1. Pri každej minci, ktorú je možné rezervovať, nájdete sumu rezervačnej zálohy, ktorú je potrebné uhradiť. Po úhrade rezervačnej zálohy sa rezervácia mince stáva platnou.

2. V prípade mincí emitovaných ČNB môže dôjsť k prekročeniu emisných limitov stanovených pre jednotlivé mince na základe emisného plánu ČNB. V takom prípade Vám túto skutočnosť oznámime a Vy budete mať možnosť pôvodne rezervované množstvo mincí znížiť prípadne rezerváciu zrušiť úplne. Upozorňujeme však, že v prípade zníženia počtu mincí alebo zrušenia rezervácie sa suma rezervačnej zálohy za každý kus mince, o ktorú dôjde k zníženiu, bude chápať ako storno poplatok a nebude tak vrátený.

3. Pred dátumom emisie rezervovanej mince prípadne krátko po tomto dátume Vám zašleme informáciu so záväznou objednávkou. V objednávke bude uvedená cena mince po odpočte rezervačnej zálohy, ktorú ste už uhradili.

4. Takúto objednávku je potrebné uhradiť do 5 dní. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná a rezervačná záloha, ktorú ste predtým uhradili prepadne v prospech predávajúceho. Rezervačná záloha prepadne v prospech predávajúceho aj v prípade, že rezerváciu kedykoľvek pred dátumom emisie rezervovanej mince zrušíte.

5. V prípade krátenia objednávok mincí a bankoviek zo strany NBS a ČNB si vyhradzujeme právo krátiť rezervované mince a bankovky pri zákazníkoch, ktorí si rezervovali viac ako 1 kus.

6. Maximálne množstvo mincí, ktoré si môže rezervovať jeden zákazník od každého motívu je v prípade strieborných a bimetalových mincí ČNB a NBS 20 kusov v súčte za všetky kvality, v prípade zlatých mincí ČNB a NBS 10 kusov v súčte za všetky kvality, v prípade obchodných mincí - dukátov ČNB 10 kusov v súčte za všetky kvality alebo 3 ks sád týchto mincí a v prípade pamätných bankoviek ČNB 25 kusov. Ak rezervácia alebo viacero rezervácií jedného zákazníka presiahne vyššie uvedené maximálne množstvá, bude upravená tak, aby spĺňala kritérium maximálneho množstva mincí a bankoviek. Uhradené zálohy za nadpočetné mince a bankovky budú v takom prípade bezodkladne vrátené.

Upozorňujeme, že ceny, ktoré sú uvedené pri minciach, ktoré možno rezervovať, sú iba orientačné. Nie je to teda konečná cena, za ktorú mincu získate. Tá bude známa krátko pred emisiou mince a stanoví ju príslušná národná banka. Cena pamätných mincí sa odvíja najmä od cien drahých kovov na medzinárodných trhoch. Orientačné ceny preto pravidelne aktualizujeme a tak rozdiel medzi orientačnou a konečnou cenou bude minimálny.

Zarezervujte si mincu a získajte nasledovné výhody:

•  Mincu získate za najnižšiu cenu
•  Dodanie zlatých mincí a obchodných mincí - dukátov máte ZDARMA
•  Rezervácia Vám slúži ako poistka, že mincu dostanete

Prehľad mincí, ktoré si môžete výhodne rezervovať nájdete TU.

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.