vzacne-mince.sk

Späť | Pamätné mince  Strieborné - Slovensko

  • 10 € - Vymenovanie Alexandra Rudnaya 2019
  • 10 € - Vymenovanie Alexandra Rudnaya 2019

10 € - Vymenovanie Alexandra Rudnaya 2019

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur
Celkové hodnotenie tovaru:nemá hodnotenie0 komentárov
Dostupnosť:

Proof kvalita
Cena: 27,60 €

vypredané

Bežná kvalita
Cena: 22,60 €


Uložiť do wishlistu ?

Popis tovaru

Rýdzosť: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Priemer: 34 mm
Hmotnosť: 18 g
Hrúbka: 2,45 mm
Hrana: • ALEXANDER RUDNAY – UHORSKÝ PRÍMAS 1819

Autor: Mgr. art. Peter Valach
Razba: Mincovňa Kremnica
Emitent: NBS
Náklad proof: 6 660 ks
Náklad bežné vyhotovenie: 3 000 ks

Dátum emisie: 5. 11. 2019

POZNÁMKA: Minca má menšiu oxidáciu na hrane!


Motív

10€ - Vymenovanie Alexandra Rudnaya 2019

Alexander Štefan Rudnay de Rudnó et Divékujfalu (1760 - 1831) bol slovenský šľachtic, rímskokatolícky arcibiskup a kardinál. Biskup sedmohradský a od roku 1819 uhorský prímas a ostrihomský arcibiskup. Narodil sa ako tretie dieťa stoličného úradníka Andreja Rudnaya a Anny, rod. Döryovej. Pokrstený ako Alexander Štefan. Študoval na gymnáziu v Nitre, na Emerikáne v Bratislave, filozofiu v Trnave, teológiu v Budíne a v generálnom seminári v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 12. októbra 1783 v Trnave, a začiatkom apríla 1784 bol promovaný za doktora teológie. V novembri 1785nastúpil za kaplána do Častej. Neskôr pôsobil v Hronskom Beňadiku, v Trnave a v Krušovciach. V roku 1805 sa stal ostrihomským kanonikom. V r.1806 rektorom kňazského seminára v Trnave a profesorom teológie, r. 1808 titulárny biskup, ostrihomský generálny vikár, miestodržiteľský radca. V roku 1816 bol ustanovený za sedmohradského biskupa so sídlom v Alba Iulii. V decembri roku 1819 dostal Alexander Rudnay pápežskú bulu o svojom menovaní za ostrihomského arcibiskupa a primasa. Na žiadosť panovníka v roku 1820 presťahoval svoje sídlo, spolu s kapitulou z Trnavy do Ostrihomu. K tejto udalosti sa viaže poznámka v považanskej krstnej matrike „Hic natus est modernus Primas. 1820. Solemniter inauguratus Strigonii. Vivat!“. V roku 1822 zvolal do Bratislavy celouhorskú synodu, ktorá mala riešiť dôsledky jozefínskej cirkevnej politiky. Jej uznesenia však absolutistická vláda nedovolila vyhlásiť. Realizovali sa uznesenia o vydaní Biblie v národných jazykoch - slovenský preklad Biblie s jeho podporou zrealizoval v rokoch 1829 a 1832 Juraj Palkovič. Bol členom Panskej tabule, tajomník kráľovskej kancelárie a člen Tajnej rady. Bol stúpencom viedenského dvora a podporoval rozvoj kultúry Slovákov. V roku 1826 ho pápež Lev XII. vymenoval za kardinála In Pectore a 15. decembra 1828 bolo menovanie zverejnené. Z tej doby pochádza aj jeho výrok „Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem“.


10 € - Vymenovanie Alexandra Rudnaya 2019
Alexander Rudnay Zdroj: wikipedia.org


PRIDAŤ NOVÝ KOMENTÁR

Ohodnoťte tovar a pridajte komentár.


Pozn. 5 je najlepšie hodnotenie.
*Komentár

 

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.