vzacne-mince.sk

Blog Článok


Aktuálna cena zlata

new.vzacne-mince.sk

Aktuálna cena zlata

Aktuálna cena zlata je vyhlasovaná dvakrát denne najvýznamnejšími obchodníkmi so zlatom na londýnskom trhu a uvádza sa ako London fix. Touto cenou sa riadia obchody o objeme minimálne 1.000 Oz (trojských uncí) tj. 31,1 kg. Fyzicky alokované zlato vo forme uzančných zlatých odliatkov sa predáva sa cenu mierne vyššiu. Náklady na spracovanie zlata do podoby investičných odliatkov a ich distribúcia tvorí navýšenie predajnej ceny investičných odliatkov voči cene zlata. Toto navýšenie sa nazýva premium a je rôzne podľa veľkosti odliatkov. Všeobecne však platí, že priemium je nižšie pri hmotnosti odliatku 1 Oz a viac a vyššie pri odliatkoch nižších hmotností. Podobne to platí aj pri investičných minciach, kde premium je najnižšie pri minci s hmotnosťou 1 Oz. London Fix Prvé oficiálne fixovanie ceny zlata prebehlo 12. septembra 1919 o 11:00 hod. Medzi pôvodných 5 zakladajúcich členov kolégia zodpovedného za vyhlasovanie cien zlata patrili: N M Rothschild & Sons; Mocatta & Goldsmid; Samuel Montagu & Co.; Pixley & Abell; and Sharps & Wilkins. Fixovanie ceny zlata prebieha už viac ako 80 rokov, čo umožňuje obchodníkom nakupovať a predávať zlato za jednotne stanovenú cenu. Fixácia ceny zlata prebieha dva krát denne (o 10:30 a 15:00 hod. miestneho času) za účasti 5 členov kolégia prostredníctvom špecializovaného konferenčného hovoru. Medzi súčasných členov patria: The Bank of Nova Scotia - Scotia Mocatta, HSBC, Deutsche Bank AG London, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Barclays Capital. Ako prebieha fixácia ceny zlata? Na začiatku každého stretnutia Chairman oznámi otváraciu cenu zlata ďalším 4 členom, ktorí o tejto cene informujú svojich zákazníkov. Na základe objednávok zlata od svojich zákazníkov sa členovia prezentujú ako kupujúci alebo predávajúci zlato za stanovenú cenu. Za predpokladu, že existujú aj kupujúci a aj predávajúci sú členovia oslovení o aké množstvo zlatých odliatkov majú záujem. Ak pri otváracej cene zlata sú prítomní iba kupujúci alebo naopak iba predávajúci alebo je medzi počtom zlatých odliatkov, ktoré sa kupujú alebo predávajú, nerovnováha, cena zlata sa upravuje dovtedy pokiaľ nie je dosiahnutá rovnováha. Ak je nerovnováha medzi predajom a nákupom do 50 zlatých odliatkov, cena môže byť stanovená. Chairman potom oznámi, že cena zlata je stanovená – zafixovaná. Cena zlata je fixovaná po takú dobu pokiaľ to vyhovuje rovnako kupujúcim a predávajúcim. Zákazníci majú možnosť predložiť jednotlivým členom London Fix objednávky zlata pred samotným zafixovaním ceny. Rovnako zákazníci môžu byť informovaní o meniacej sa cene zlata počas jej fixovania a na základe toho môžu svoje objednávky priebežne meniť. Aby bolo zabezpečené, že cena zlata nebude zafixovaná skôr ako jednotliví členovia informujú svojich zákazníkov o vyvíjajucej sa cene, každý člen má k dispozícii vlajku. Pokiaľ je vlajka ktoréhokoľvek člena zdvihnutá, Chairman nemôže cenu zlata zafixovať Zaujímavosti 15.marca 1968 bol London gold market zatvorený po dobu dvoch týždnov, po nevídanom trojdňovom špekulatívnom náraste nákupu zlata. Po jeho znovuotvorení 1.apríla 1968 bola cena zlata fixovaná už v USD a nie v GBP. Počas viac ako 80 rokov fixovania ceny zlata bola najvyššia cena zlata 850 USD per Oz vyhlásená 21.januára 1980 počas politickej krízy na Blízkom východe - vysoká cena ropy a inflácia. Najdlhšia fixácia zlata trvala 2 hodiny a 15 minút v dôsledku krachu burzy cenných papierov v New Yorku 19. októbra 1987 – tzv. Black Monday. Súčasný trh so zlatom Za najvýznamnejší trh s fyzickým zlatom, na ktorom dochádza k skutočnému prevzatiu zlata kupujúcim, možno považovať londýnsky trh. Na tomto trhu medzi sebou obchodujú členovia prestížnej London Bullion Market Association (LBMA – Asociácia obchodníkov zo zlatými odliatkami), ktorá má v súčasnosti 10 členov so štatútom tvorca trhu – market maker, z nich 5 tvorí užšie kolégium, ktoré je zodpovedné za denné vyhlasovanie cien zlata – tzv. London fix. Okrem tvorcov trhu má asociácia ešte niekoľko desiatok riadnych a pridružených členov. Členmi LBMA sú najvýznamnejšie banky, obchodníci, producenti a spracovatelia zlata. Zoznam členov LBMA nájdete na jej stránke http://www.lbma.org.uk. Okrem londýnskeho trhu existuje ešte niekoľko ďalších trhov s fyzickým zlatom, ktoré sa riadia rôznymi pravidlami, ale žiadny nedosahuje významu londýnskeho. K tým najvýznamnejším patrí trh v Zürichu, ktorý dodáva zlato výrobcom šperkov a pre priemyselné využitie a New York, ktorý obhospodaruje okrem týchto sektorov aj investičné a špekulatívne nákupy a je centrom obchodu s derivátmi. Významné trhu sú aj v Bombaji, Dubaji, Instanbule, Hongkongu, Tokiu a Šanghaji. Zdroj: Internet.

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.