vzacne-mince.sk

Blog Článok


Striebro

new.vzacne-mince.sk

Striebro

Striebro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušľachtilý kov bielej farby, používaný človekom už od staroveku. Vyznačuje sa najlepšou elektrickou a tepelnou vodivosťou zo všetkých známych kovov. Z mechanickej a metalurgickej stránky je veľmi dobre spracovateľné – má dobrú kujnosť a dobre sa odlieva (dobrá zatiekavosť). V zemskej kôre sa striebro vyskytuje vzácne. Priemerný obsah činí okolo 0,07 – 0,1 mg/kg. V morskej vode je jeho koncentrácia približne 3 mikrogramy na liter. Predpokladá sa, že vo vesmíre pripadá na jeden atóm striebra približne bilión atómov vodíka. V prírode sa striebro obyčajne vyskytuje v zlúčeninách, prípadnej aj ako čistý kov. Skoro vždy je striebro prímesou v rýdzom prírodnom zlate. Z minerálov striebra je najvýznamnejší akantit a jeho vysokoteplotná modifikácia (nad 179 °C) argentit Ag2S. Ako zdroj pre priemyslové získavanie striebra sú však rudy olova, medi, niklu alebo zinku. Najviac používanou metódou na získavanie rýdzeho striebra je elektrolýza, z halogenidov sa však dá ako rýdze získať aj pyrometalurgicky priamym tavením. Najväčšími svetovými producentami sú Mexiko, Kanada, Peru, Austrália a USA. Využitie Elementárne striebro je v praxi využívané predovšetkým pre svoje unikátne fyzikálne vlastnosti – vynikajíca elektrická a teplotná vodivosť, relatívne dobrá chemická stabilita a odolnosť voči vplyvom okolného prostredia a vysokou odrazivosťou pre viditelné svetlo. Uplatnuje sa ako kovové elementárne striebro, ako aj jeho zliatiny z ďalšími kovmi. Kovové striebro •  Veľmi tenká vrstva kovového striebra sa využíva ako záznamové médium na CD a DVD kompaktných diskoch. Vrstva striebra sa vákuovo nanáša na plastovú podložku a po prekrytí ďalšou plastovou vrstvou sa na ňu zaznamenávajú stopy generované laserom, ktorý potom slúži aj pre čítanie uloženého záznamu. Pre zvlášť dôležité aplikácie (niektoré počítačové hard disky) sa využívajú zmesi striebra s menším množstvom platiny. U lacnejších záznamových médiách môže byť striebro naopak nahradené hliníkom. •  Vysoká optická odrazivosť striebra sa po dlhú dobu využíva pri výrobe kvalitných zrkadiel. Tu je tenká vrstva striebra nanášaná na sklenenú podložku a druhou sklenenou doskou je chránená proti korózii atmosférickými plynmi. •  Striebro ako drahý kov je materiálom pre výrobu pamätných mincí a medailí. Strieborné mince boli razené už v staroveku (Egypt, Rímska ríša) i v stredoveku (Pražské groše). V športe je v súčasnej dobe strieborná medaile udeľovaná športovcovi, ktorý obsadil druhé miesto v určitej disciplíne. Často sú však tieto medaily iba pokryté povrchovou vrstvou striebra, obvykle elektrolyticky. K výročiam rôznych významných udalostí sú často vydávané pamätné mince. Opäť buď z čistého striebra alebo striebrom pokryté. •  Kovové striebro a jeho zlúčeniny sú základným prvkom vysoko účinných miniatúrnych elektrických článkov (batérií), používaných v moderných náramkových hodinkách a mnohých ďalších malých elektrických spotrebičoch. •  V organickej syntetickej chémii sú striebro a jeho zlúčeniny využívané ako katalyzátory niektorých oxidačných reakcií. Príkladom je výroba formaldehydu oxidáciou metanolu. •  V magických aplikáciách bolo striebro odpradávna pokladané za veľmi účinný prostriedok proti pôsobeniu temných síl. Napríklad jedným z niekoľko skutočne účinných spôsobov likvidácie vlkolaka je jeho zastrelenie guľkou z čistého striebra. Zliatiny striebra Samotné striebro je pomerne mäkké a je náchylné k začerneniu pri styku so zlúčeninami síry v atmosfére. Preto sa pre praktické použitie obvykle zlieva s inými kovmi, ktoré zlepšia ako jeho mechanické, tak i vzhľadové vlastnosti. •  Klenotnícke zlaté zliatiny obsahujú takmer vždy určité percento striebra. Naopak klenotnícke striebro je obvykle zliatinou s obsahom okolo 90 % striebra, doplnené meďou. Pre zvýšenie povrchovej kvality strieborných šperkov (lesk, odolnosť) sa niekedy tieto predmety pokrývajú veľmi tenkými vrstvičkami kovového rodia. •  V medicíne nachádzajú uplatnenie zliatiny striebra predovšetkým v dentálnom použití. Relatívna zdravotná neškodnosť a chemická odolnosť striebra sa uplatňuje predovšetkým v zliatinách s prevládajúcim obsahom paládia, ale existuje celá rada dentálnych zliatin na báze zlata, ktoré obsahujú menšie množstvo striebra. Zdroj: Internet

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.